Tuesday, 3 November 2015

മൗനം...!
ഏറ്റവും ശക്തിയേറിയ പരിചയാണത്‌. ചില സമയത്ത്‌ ഏറ്റവും മൂർച്ചയേറിയ ആയുധവും അപകടകരവുമാണത്‌. ചിലപ്പോൾ ഏറ്റവും വിവേകപൂർണ്ണവും വിഡ്ഡിത്തരവും അതു തന്നെ..!!

No comments:

Post a Comment

പറഞ്ഞില്ലെന്നു വേണ്ട..

About my Blog