Tuesday, 3 November 2015

മുട്ടിയപ്പോൾ തുറന്നു കൊടുത്തതു വാതിലല്ലായിരുന്നെന്നു ഉറക്കമുണർന്നു കിടക്കയിലെ നനവു കണ്ടപ്പോഴാണറിഞ്ഞത്‌

No comments:

Post a Comment

പറഞ്ഞില്ലെന്നു വേണ്ട..

About my Blog